BEMUTATKOZÁS

Településünk természeti szépségekben gazdag, a táj sok érdekességet, szépséget kínál: a drágakőként csillogó tavat zöldellő nádszigetekkel, ritka vízimadarakkal, északon erdő borította hegyeket, a híres ingóköveket, délen a Mezőföld síkságát. Három különböző tájkép elem - a hegy, a víz, a síkság - szép ékszerként ötvöződik össze.

Környékünk nevezetességei a kastélyok, a kastélyparkok, az arborétumok. A népi építészet emlékei is fellelhetők: Sukorói Néprajzi ház, Halász Múzeum, Vörösmarty Múzeum.

A gyermekeink nagy többsége hagyományos családszerkezetű családban él, a több generáció együttélése nem jellemző. Sajnálatos, hogy növekvő tendenciát mutat a csonka családban élők száma. A családok anyagi helyzete átlagos, a munkanélküliség kismérvű. Budapest, Székesfehérvár viszonylagos közelsége munkahelyeket biztosít, az idegenforgalom a szezonális munka lehetőségét biztosítja.

Óvodáink két telephelyen mintegy 5 km távolságra vannak egymástól.
Az intézményünk székhelye az Ó-falu városrészben található, az épület hajdan az Orsolyák Rendháza volt, melyben jelenleg négy óvodai csoport helyezhető el. Velencei Meseliget Óvodánk telephelye az újtelepi városrészben található: három csoport a régi Kaskovics kastélyból kialakított szabadlégi iskola beépített részében működik, három másik csoport pedig az óvodabővítés első ütemében, 2010-ben átadott épületrészben, melyből az átjárhatóság biztosított a régi épületrészhez. Udvarainkat 2012-ben és 2016-ban a hatályos törvényi előírások szerint a szabványnak megfelelően átalakítottuk. A felújítás folyamatos (amennyiben szükséges), mind a játékok pótlása, szabványosítása, talajcseréje, ütéscsillapítás tekintetében. Az ó-falusi óvodarészben "Ovi-foci" pálya került átadásra 2014-ben, az újtelepi részben 2016-ban készült el az új gyepszőnyeggel borított óvoda udvar. A működés alapvető feltételei óvodánkban adottak.

Településünkön az óvodai nevelés kiemelt fontosságú, megítélése pozitív. Óvodai nevelésünk céljaként, a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását tekintjük. A szülők óvodánkkal szemben támasztott igénye, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, sokat játszanak.
Óvodáink szép természeti környezetben vannak; az óvoda közvetlen és tágabb környezetébe sétákat tervezünk, hogy óvodásaink minél jobban megismerjék lakóhelyük természeti és társadalmi értékeit. Célunk, a természeti és társadalmi értékek szeretetére, megbecsülésére és lakóhelyéhez erősen kötődő gyermekek nevelése.

img_1_7257_1320747335

img_5_1897_1348649160

Jellemző adatok

Az óvoda neve: Velencei Meseliget Óvoda
Az intézmény OM azonosítója: 030022

Az intézmény gazdasági jogköre:
Önálló költségvetési intézmény

Az óvoda nyitva tartása:
6:30-17:30

Az óvodai férőhelyek száma: 248 fő
Óvodai csoportok száma: 10 csoport

Velencei Meseliget Óvoda (székhely intézmény)
2481 Velence, Fő u. 79.: 4 csoport
06/22-472-148
velence-ofalu@meseliget.t-online.hu

Velencei Meseliget Óvoda (telephely intézmény)
2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1. : 6 csoport
06/22-472-154
velence-ujtelep@meseligetovi.t-online.hu

Óvodatitkár:
velenceimeseligetovoda@gmail.comAz óvoda felügyeleti szerve, fenntartója, címe, telefonszáma:
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2481 Velence, Tópart út 26.
06/22-589-402

img_10_7392_1599032894

Zöld Óvoda