CSOPORTOK
img_8_8816_1360676089

Csiga csoport

Kis-Közép csoport 2020/2021

Csoportunkba 25 kisgyermek jár. 13 kislány és 12 kisfiú. Gyermekeink vidám, mosolygós, mozgékony, szeretettel teli, érdeklődő gyermekek. Mi felnőttek azon dolgozunk, hogy a gyermekek számára példamutató, nyitott, támogató és biztonságot nyújtó légkört biztosítsunk. Célunk a gyermekekkel töltött szeretett teljes minőségi idő. Tudjuk, hogy minden gyermek egyedi, és más tempóban, ütemben fejlődnek. Ezért mi odafigyelünk, segítjük, támogatjuk őket abban, hogy önmaguk lehessenek és kibontakozhassanak. Megfelelő teret, játékos megtapasztalást biztosítunk, a tevékenységek széles és sok színű lehetőségeinek, ahol bármelyikük lehet eredményes. Örömmel tapasztaljuk, hogy a gyermekek nyitottak és szívesen vesznek részt az általunk kezdeményezett tevékenységekben, játékokban. Szeretnek sokat mozogni és sok szerepjátékot játszani.
Csiga csoportosaink szívesen kézműveskednek, ügyesen tornáznak és rengeteget játszanak.
Társas célkitűzésünk legfontosabbja, hogy ne csak magukat tiszteljék, hanem egymást is. Ezért sokat gyakoroljuk a társas kapcsolatok együttélés szabályait: a segítségnyújtást, a türelmet az egymásra figyelést és a bocsánat kérést is.
Fontosnak tartjuk a türelmet, a közös beszélgetéseket, a sok-sok mesét, a jó hangulatú együtt éneklést, mondókázást.
Törekszünk arra, hogy minél több időt töltsünk a friss levegőn szabad játékkal, mozgással vagy akár egy sétával, például a tóparton és a parkban. Így a gyermekek ismerkedhetnek és felfedezhetik a körülöttünk lévő természetet és környezetüket.
Öröm számunkra, hogy a gyermekek fogékonyak az együttműködésre, barátságosak egymással, örömmel várják társaikat a mindennapokban, segítőkészek és empatikusan fordulnak egymáshoz és környezetükhöz.


img_9_9734_1360678714

Csipet-csapat csoport

Nagycsoport 2020/2021img_10_3320_1360676577

Katica csoport

Kis-Nagy csoport 2020/2021

Csoportunk, vegyes csoport, 4 kicsi és 13 nagy Katica. Nagycsoportosaink egy része óvodánk más csoportjaiból érkeztek, 1 gyermek más intézményből.
Célunk, hogy a különböző közösségből és az újonnan érkező kicsiket egy összetartó, befogadó, biztonságot nyújtó közösséggé formáljuk, ahol a sok mesén és játékon kívül a gyermek barátokat szerezhet, egyéni képességeihez mérten fejlődhet, kibontakoztathatja személyiségét.
Tudjuk, hogy sokakban kétely merülhet fel a vegyes csoportokkal kapcsolatban, viszont megvannak a maguk előnyei:
Míg pl. a kicsik egy része az új év elején szorong, sírdogál, nehezen válik le a szülőről, addig a nagyobbak már felszabadultan játszanak, magával ragadva így az újakat, akik azt látják nincs itt semmi baj! Másrészt ha a kicsik idősebb gyerekekkel járnak egy csoportba, húzóerőként hatnak rájuk, hiszen sok mindent megtanulhatnak egymástól. A nagyok figyelnek a kicsikre, miközben a kicsik önállóbbak. Mindenki tanul a másiktól és mivel ebben az életkorban spontán, utánzással tanulnak, jó mintákat adhatnak egymásnak beszédben és tevékenységben egyaránt.
A kialakult járványhelyzetre való tekintettel az idén kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés. De a gyerekek is már rutinosan, egymást figyelmeztetik a rendszeres kézmosásra, kézfertőtlenítésre.
Nagycsoportosaink lévén előtérbe kerül az iskolára való felkészítés, készségek, képességek fejlesztése. A leginkább fejlesztendő részképességek: térbeli tájékozódás képessége (előtte-mögötte, közeli-távoli), a figyelem terjedelmének és koncentráltságának fejlesztése, valamint a finommotorika fejlesztése.
Gyakoroljuk a társas együttélés szabályait. Szeretnénk, ha szociálisan érzékenyek lennének, s olyan erkölcsi értékek, mint az igazmondás, segítségnyújtás, türelem, egymásra figyelés, bocsánatkérés a személyiségükbe épülne.

img_3_7475_1360675248

Maci csoport

Kiscsoport 2020/2021

Kiscsoportunk 30 fővel indult, melyben 15 fiú és 15 lány van s jelenleg is ebben a létszámban működünk.
Nagyon vártuk már őket s bennünk felnőttekben is megvolt az a kíváncsiság, izgalom, mint a bejövő gyermekekben, szüleikben. A felfedezés a kihívás a játék, játékosság öröme újra felszínre került bennünk is. A beszoktatás 2 hete mindenki számára felfokozott izgalommal, majd fokozatosan lecsendesedő megnyugvással telt el. (Sajnos a megjelenő vírus s az ezzel kapcsolatos új szabályok egy kicsit átírták a hagyományos beszoktatási rendszerünket. Azonban ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a legtöbb gyermek zökkenőmentesen illeszkedik (-ett) be az óvodai életbe.) Volt sírás-nevetés és sok-sok örömteli játék. A szülők fokozatosan hagyták itt gyermekeiket, akik folyamatosan kezdték megszokni az új környezetet s a közösséget. Természetesen tudjuk, hogy ez a beilleszkedés hullámzó, folyamatos az óvodai ittlétük során.
Testi kontaktussal – simogatással, öleléssel, meghallgatással, egyéni beszélgetéssel, tréfás közös játékokkal – segítjük alkalmazkodásukat, beilleszkedésüket.
Meleg, érzelmi támaszt nyújtó környezetet alakítunk ki, ahol a gyermekek ötletei, elképzelései is érvényesülnek. Az életkoruknak megfelelő napirenddel érzelmi biztonságot nyújtunk a gyerekeknek. Vonzó játékokat, programokat ajánlunk fel, melyek a kíváncsiságukat elégíti ki, és hozzájárul a közösségi neveléshez is.
A gyakorlás a mozgás, beszélgetés, játék közben zajlik, s a gyermek egyéni fejlesztését ez által megismerve tervezzük.
Mint minden csoportnak, nekünk is van hagyományunk, szokásrendszerünk. Jeleiket, melyet már előzetes megbeszélés után kiválasztották, a délelőttök folyamán játékosan memorizáltatjuk. Már a befogadás ideje alatt játékos formával gyakoroltatjuk a különböző tevékenységeket. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit, tempóját. Altatásnál különös figyelmet fordítunk a személyes kapcsolatra. A családias légkör megteremtése segíti a társas kapcsolatok alakulását. A közös élmények biztosítják a gyermekek együttműködését, egymás megismerését, amely formálja az egymáshoz való viszonyukat. A bátortalanabb gyerekeket odafigyeléssel, bátorítással segítjük apró sikereik elérésében.
Gyermekeink kapcsolatai csak úgy alakulnak pozitívan, ha jól érzi magukat a csoportban. Bizalmuk, biztonságuk kialakulását elősegíti az óvoda felnőtt közössége, gyermekközössége. A nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, korlátokkal együtt. A korlátokat úgy állítjuk, hogy az adott közösség meg tudjon felelni az elvárásoknak. A feladatokat minden gyermek számára érthetővé, vonzóvá tesszük. Bizalmas kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel az együttneveléshez. A felnőtt-gyermek kapcsolatában fontos, hogy megértsük a gyermek érzelmeit. A gyermekek tevékenységéhez szabadságot biztosítunk, pontos határok megjelölésével. Elvárásainkat röviden, egyértelműen fogalmazzuk meg! Ugyanakkor lehetőséget adunk a javításhoz. A szocializáció szempontjából nagy jelentősége van a közös élményekre épülő tevékenységeknek. A közös együttlétek, a közösen végzett munka öröme olyan erkölcsi tulajdonságokat erősít, mint az együttérzés, segítőkészség, lelkiismeretesség, őszinteség, önzetlenség, figyelmesség. Fejleszti akaratukat, önállóságukat, kitartásukat, feladat- és szabálytudatukat.
Az értékelésünk és jutalmazásunk célja, a gyermekek helyes megnyilvánulásainak kialakítása, pozitív motiváció biztosítása.
A gyermekeket a verbális és nonverbális kifejezésekkel, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezésével, kiemelt-megtisztelő feladatadással, kedves tevékenység biztosításával jutalmazzuk. A jutalmazás mindig konkrét, a gyermek számára érthető, a társak számára is motiváló hatású.
Szeretnénk elérni azt, hogy a gyermekek örömmel, vidám hangulatban érkezzenek óvodánkba.

img_4_7460_1360675495

Nyuszi csoport

Kiscsoport 2020/2021

Csoportunkba 16 kisgyermek jár, 8 kislány és 8 kisfiú. Közülük vannak, akik ismétlik a kiscsoportot és vannak, akik most ismerkednek az óvodai élettel. Az első két hét a beszoktatással telt el, jelenleg pedig az összeszokás folyamatát éljük. Ismerkedünk egymással, gyermekek és felnőttek. Célunk, hogy a gyermekek pozitív élményekkel gazdagodjanak, minél családiasabb és szeretetteljesebb légkört biztosítsunk a gyermekek számára. Kis közösséggé kovácsolódjunk, ahol minden kisgyermek megtalálja a helyét a csoportban és reggelente örömmel érkezik a z óvodába. Meghallgatással, megértéssel, beszélgetésekkel, alkalmanként simogatással, vígasztalással segítjük a gyermekek beilleszkedését. Jó dolog, hogy már ilyen rövid idő eltelte után is várják egymás érkezését, odafigyelnek egymásra.
A mindennapokban legfontosabb tevékenység a közös játék, a mese és vershallgatás a közös éneklés, valamint lehetőség szerint kint a szabadban történő mozgás. Biztatjuk és motiváljuk őket az önálló, kreatív tevékenységekre, kisebb feladatok vállalására. Ezekben a tevékenységekben mindenki a saját ütemében vehet részt, következetesen építünk az egyéni bánásmódra és differenciálásra. Fontos számunkra, hogy a gyermekek az élményeken keresztül sok-sok tapasztalatot, ismeretet szerezzenek. Igyekszünk, barátságos, elfogadó gyermekeket nevelni, akik empatikusan és segítőkészen fordulnak társaik és tágabb környezetük felé.

img_5_4180_1360676550

Pillangó csoport

Kis-Közép csoport 2020/2021

img_6_6810_1360675926

Piros alma csoport

Középső-Nagy csoport 2020/2021

A Piros alma csoport vegyes életkorú csoport. 1 gyerek 3 éves; 17 gyerek 4-5 éves; 4 gyermek 5 éves elmúlt. A csoportunkat mondhatjuk családiasnak, nyílt, szeretetteljes a légkör. Ilyen légkörben a gyermekek vidámak, kezdeményezőek, aktívak, elmesélik élményeiket, melyekből kiderül mi érdekli őket. Erre tudunk támaszkodni a nevelés tervezésénél. Az előző évhez képest önállóságban sokat fejlődtek. A dicséretek és a sok együttvégzés eredményeként ma már szinte mindenki önálló.
Legtöbb időt a szabad játékra fordítunk. Nagyon sok játékeszköz sokfajta játékélményt biztosít. Ez idő alatt fejlődik az együttműködés, kommunikáció és a társas kompetenciáik. Barátkozóak, kedvesek egymással a gyerekek.
A sokfajta játéklehetőség mellett szeretnek alkotni is. Melléjük ülve látjuk hogyan fejlődnek képességeik napról napra. Mi is ugyanúgy örülünk és büszkék vagyunk egy-egy alkotásukra, mint ők. A foglalkozásokon látjuk mennyire nyiladozik az értelmük, kíváncsiságuk. Sok kérdésük van, mely egyre többször elindítója egy-egy tartalmas beszélgetésnek.
A szocializáció mellett a mesékből kiindulva fontosnak tartjuk az emberi értékeket megőrizni, a helyes normákat kialakítani. Például udvariassági szabályok, lakóhelyünk szeretete, tisztelete, megbecsülése.
A zöld szellemiséggel a mai kor követelményeinek, s mindannyiunk helyes gondolkodásának próbálunk eleget tenni. Olyan szokásokat alapozunk meg, amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus együttéléshez, a helyes életvitel és értékrend kialakításához.
Minden évszakban, ha tehetjük minden nap levegőzünk, játszunk a szabadban. Nagy a gyermekek mozgásigénye, s ezzel is hozzájárulunk az egészséges életmódhoz.

"Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól." Carl William Buehner

img_7_3103_1453193448

Süni csoport

Kis- Középső csoport 2020/2021

img_11_8855_1360678748

Szivárvány csoport

Nagy csoport 2020/2021

10 lány és 15 fiú kezdte meg a negyedik óvodai évét együtt a Szivárvány csoportban. Az elmúlt félévi „otthon maradás” és a nyári élet után szeptemberben nagy örömmel találkoztunk újra egymással. Erzsi néni, Bea néni és Melinda néni igyekeznek mindent megtenni, hogy vidám, boldog, egészséges, és persze még okosabb gyerekekké váljunk, és készek legyünk az iskolakezdésre. Szeretünk mesét hallgatni, mondókázni, énekelgetni, szívesen részt veszünk a rajzasztalnál sok érdekes tevékenységben, fűzésben, gyurmázásban, tenyér- és ujjnyomatos huncutkodásban. Csoportszobánk szép, világos, tele van jobbnál jobb játékkal, kreativitásunkat serkentő anyagokkal és eszközökkel, és mivel mindenkinek rengeteg mozgásra van szüksége, ezért sokat tartózkodunk a friss levegőn, a mozgás is a kedvenc tevékenységünk. Az óvónénik mindig törekszenek arra, hogy minket megértő, szerető gondoskodás vegyen körül, az óvodába járás továbbra is örömteli legyen számunkra. A mindennapok során a komfortérzetünk biztosításával szeretnék, hogy később az óvodából kikerülve jó szívvel emlékezzünk ezekre az évekre.
Minden nap egy új kaland! Ez a mi csoportunk, ezért szeretünk ide járni!

img_13_6970_1390901902

Tulipán csoport

Nagy csoport 2020/2021

Ebben a tanévben nagycsoportosok lettünk. Az elmúlt időszakban igazi, kedves kis közösséggé fejlődött a Tulipán csoport. Már az első időszaktól fontos volt számunkra a „közösség kovácsolás”. A csoport közösségformáló ereje, az egymáshoz tartozás érzése mára már megmutatkozik a gyermekek viselkedésében, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Szívvel-lélekkel azon dolgozunk, hogy nyitott, támogató és érzelmi biztonságot nyújtó légkört tudjunk kialakítani amelyben a gyermekek jól érzik magukat. Pedagógiai szemléletünkben a gyermekek iránti tiszteletet, szeretetet és érdeklődést tartjuk fontosnak. Célunk az, hogy a gyermekekkel együtt eltöltött idő „minőségi” legyen. A mai felfokozott életritmus mellett, legyen időnk közösen „lecsendesedni” és rácsodálkozni az egymás személyiségében rejlő értékekre. Olyan szeretet-teljes ölelésekkel térjenek haza nap, mint nap az óvodából, amelyek érzelmileg, erkölcsileg építik személyiségüket. Társas célkitűzéseink legfontosabbika, hogy ne csak magukat tiszteljék, hanem egymást is. Arra bíztatjuk a gyermekeket, hogy konfliktusaikat próbálják meg kompromisszum készen megoldani. Váljon természetes igényükké az egymáshoz való alkalmazkodás, a segítőkészség és tolerancia. Elsődleges célunk, hogy harmonikus lelkületű kisiskolásokká érjenek a tanév végére. Természetesen az óvodában eltöltött időben semmi sem történik „véletlenül”. Részünkről minden játéknak és tevékenységnek tudatos és pontosan megtervezett célja van. A Tulipán csoportos gyermekek nagyon érdeklődőek és kreatívak. Szívesen vesznek részt az általunk kezdeményezett tevékenységekben, amelyek kiválóan alkalmasak a mozgás, az intellektuális képességek és a szocializáció fejlesztésére. Minden időt és lehetőséget kihasználunk a játékra és a mozgásra, hogy kialakuljon a mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, gyorsaság, erő, állóképesség, ügyesség és versenyszellem. Fontosnak érezzük, hogy segítsünk kialakítani a gyermekekben a vereség elszenvedésének képességét, kialakuljon bennük a frusztrációs tolerancia. Az iskolai írástanulás feltétele a pontos szem-kéz koordináció. Ezért elősegítjük a taktilis érzék és a grafomotoros képességek fejlődését. A napi rendszerességgel végzett mozgás,lehetőséget nyújt a helyes testséma, téri orientáció és a szerialitás kialakulására. Kezdeményezéseink során megismerkednek a gyermekek az őket körülvevő világ természeti változásaival és a hagyományokkal. Mindeközben fejlődik a figyelmük, memóriájuk, auditív és vizuális percepciójuk. Számlálásaink során kialakul a matematikai problémamegoldó gondolkodásuk, így képesek lesznek az ok-okozati összefüggések észrevételére. Dalos játékaink nemcsak a tiszta éneklést segítik, hanem a zenei ízlést is formáljuk derűvel, tánccal. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek beszédfejlesztésére hiszen ez fontos iskolaérettségi szempont. Sok-sok verset, mesét mondunk, dramatizálunk és mesét szövünk együtt mindannyiunk nagy örömére. Célunk, hogy az anyanyelvi játékok közben fejlődjön a gyermekek szókincse, beszédbátorsága, beszéd értése. Váljanak képessé választékosan, összetett mondatokban kifejezni mondanivalójukat. Nevelésünket akkor érezzük sikeresnek, ha intelligens, önálló, helyes önértékelésű gyermekeket kísérhetünk majd az első osztályba akik rendelkeznek szabály és feladattudattal, kitartóak feladataik elvégzésében, kiegyensúlyozott lelkületűek és vidámak.