DOKUMENTUMOK
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
Beiratkozási adatlap 2021-2022-es tanévre
Nyilatkozat óvodai ellátás igényléséről
Nyilatkozat kedvezmények jogosultságáról
Nyilatkozat ingyenes étkezéshez
Szülői kérelem a gyermek igazolt hiányzásához
Kérelem munkáltató nevére történő számla kiállítás
HÁZIREND
img_7_3857_1598518164
Mottó:

"A GYERMEK EMBER szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve."
Nyíri Tamás


Mindennapjainkat nyugodt, megbecsült, szeretetteljes légkörben, a Velencei Meseliget Óvoda közösségéhez méltóan kívánjuk eltölteni, tiszteletben tartva minden érintett emberi méltóságát és jogait. Ezért figyelmükbe ajánljuk és kérjük, ismerjék meg az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat, hogy segítsenek eligazodni, megérteni és betartani az óvoda életét meghatározó szokásokat, szabályokat.

A házirendbe foglaltak betartása kötelező gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra és az óvoda minden dolgozójára egyaránt.
Szervezeti és Működési Szabályzat
img_20_4287_1598518178
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
img_12_7841_1477030227
PEDAGÓGIAI PROGRAM
img_4_4760_1461915064
Mottó:
"A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk
a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit."
E. Fromm

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Településünkön az óvodai nevelés kiemelt fontosságú, megítélése pozitív. Óvodai nevelésünk céljaként, a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását tekintjük. Óvodánk tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével, a dolgozók személyes példájukkal segítik a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Óvodáink szép természeti környezetben vannak, az óvoda közvetlen és tágabb környezetébe sétákat tervezünk, hogy óvodásaink minél jobban megismerjék lakóhelyük természeti és társadalmi értékeit. Természeti és társadalmi értékek szeretetére és megbecsülésére neveljük óvodásainkat.
Arra törekszünk, hogy személyiségük fejlődését a közvetlen tapasztalások, az óvodai élet során a kreatív gondolkodás, az alkotó tevékenység határozza meg. Célunk, hogy biztonságot és sok örömet átélve képesek legyenek önmaguk kiteljesítésére, hogy gyermekkorukat szeretetben, sok mozgással, játékkal, felszabadultan, boldogan élhessék meg.